چهاردولی در گفتگو با مهر:

دشمن با استفاده از غفلت مسئولان آنها را عامل فتنه قرار داد

مجلس

نماینده مردم همدان اظهار داشت: متاسفانه دشمنان انقلاب برای رسیدن به اهداف خود از مسئولان نظام استفاده کردند که در برهه ای مشغول خدمت به نظام و انقلاب بودند و توانستند از غفلت این افراد استفاده کرده و آنها را عامل فتنه کنند.

علی نعمت چهاردولی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به حماسه 9 دی اظهار داشت: 9 دی یک تاریخ نیست بلکه  تاریخ ساز است.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه 9 دی یک روز ویژه در تاریخ انقلاب است اظهار داشت: هوشیاری و آگاهی ملت ایران نسبت به آرمان های امام و انقلاب و توطئه های دشمن را نشان می دهد چرا که دشمن هر روز با برنامه ریزی های مختلف به دنبال کمرنگ کردن این آرمانها هستند.

وی خاطرنشان کرد: حماسه 9 دی خط بطلانی بود بر برنامه ها و شیوه های دشمنان که به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند.

چهاردولی گفت:  متاسفانه دشمنان انقلاب برای رسیدن به اهداف خود از مسئولان نظام استفاده کردند که در برهه ای مشغول خدمت به نظام و انقلاب بودند و توانستند از غفلت این افراد استفاده کرده و آنها را عامل فتنه کنند.

وی افزود: ملت ایران روز به روز بر بصیرت و هوشیاری اش اضافه می شود و دست از آرمان های خود و پیروی از ولایت بر نمی دارند.

 

خواندنی از سراسر وب