مفتی مصر:

مقابله با فتواهای تکفیری ضروری است

آفریقا و خاورمیانه

مفتی مصر با اشاره به فتواهای تکفیری و نقش آن در گسترش تروریسم، بر ضرورت مقابله با این فتواها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، شوقی علام مفتی مصر اعلام کرد: فتواهای تکفیری سبب تروریسم شده و باید با فتواهای تکفیری با همه ابزار ممکن برخورد شود.

وی افزود: در سال گذشته نیم میلیون فتوی از دارالفتوی صادر شده و بخش انگلیسی زبان دارالفتوی نقش عمده ای در ارتباط با دنیای خارج داشته است.

مفتی مصر ابراز امیدواری که در سال جدید در مصر و جهان اسلام ثبات و آرامش برقرار شود.