نیاز آذری در تذکر شفاهی:

تهیه سبد کالا برای اقشار کم درآمد خداپسندانه است

مجلس

وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر علوم خواستار اقدام درباره پارک علم و فن آوری و فضای مناسب آموزشی برای آموزشکده فنی و حرفه ای بابل شد.

نماینده مردم بابل گفت: تصمیم دولت در تهیه سبد کالا برای اقشار کم درآمد خداپسندانه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیاز آذری در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس عنوان کرد: بهتراست تهیه سبد حمایتی کالا از تولیدات داخلی باشد. هم اکنون که دولت برای حمایت از تولیدات داخلی مصمم است، بهتر این است که این مساله در دسترنج کشاورزان سخت کوش نیز مورد توجه قرار گیرد. کشاورزان نیز برای همکاری با دولت در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر علوم خواستار اقدام درباره پارک علم و فن آوری و فضای مناسب آموزشی برای آموزشکده فنی و حرفه ای بابل شد.

کد N31373