خضری در گفتگو با مهر مطرح کرد:

تقاضای ابتکار برای نظارت مجلس بر ارتقا کیفیت و افزایش بودجه صندوق ملی محیط زیست

مجلس

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از تقاضای رئیس سازمان محیط زیست برای افزایش بودجه صندوق ملی محیط زیست و همچنین افزایش نظارت مجلس برای ارتقاء کیفیت سوخت، خودروها و واحدهای صنعتی خبر داد.

رسول خضری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص گزارش رئیس سازمان محیط زیست در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه رئیس سازمان محیط زیست گزارشی از بحران آلودگی هوا و نقش کارخانه های تولید آزبست در ایجاد آلودگی این آلودگی ها ارائه داد.

نماینده مردم سردشت در مجلس گفت: خانم ابتکار سوخت های بی‌کیفیت، عدم ارتقاء فنی خودروها و عدم ارتقاء واحدهای صنعتی را از دیگر علل افزایش آلودگی هوا خواند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: رئیس سازمان محیط زیست همچنین گزارشی از تلاش های این سازمان برای کنترل ریزگردها ارائه داد.

خضری یادآور شد: ابتکار مدیریت منابع آب را از مهمترین اولویت های کشور خواند و تاکید کرد که سفره های آب زیرزمینی در حال کاهش است و باید در راستای بیابان زدایی اقدام کرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس همچنین از دو درخواست رئیس سازمان محیط زیست در جلسه غیرعلنی خبر داد و گفت: ابتکار درخواست افزایش بودجه صندوق ملی محیط زیست را در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و همچنین افزایش نظارت مجلس بر ارتقاء کیفیت ها داشت.