آصفری در گفتگو با مهر:

حکم سران فتنه مانند تروریست ها و براندازان نظام است/ برخورد دستگاه قضا نادرست بود

مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی با دستگاه قضایی با بیان اینکه باید همانطور که با تروریست ها برخورد می کند با سران فتنه نیز همان برخورد را داشته باشد، گفت: اگر دستگاه قضایی به درستی با سران فتنه برخورد می کرد دیگر امروز کسی جرات تقاضای رفع حصر نمی کرد.

محمد حسین آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: حماسه 9 دی بصیرت، زمان شناسی و آگاهی ملت ایران را در یک حرکت خودجوش و بسیار عظیم به نمایش در آورد و مردم نشان دادند برای انقلاب و ارزش های نظام حاضرند جان خود را نیز فدا کنند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در مقابل هرگونه توطئه دشمن در کمترین زمان تصمیم گیری می کند گفت: این ویژگی ملت ایران و صیانت از آرمان ها برای دشمن قابل تحمل نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به در خواست برخی باقی ماندگان فتنه 88 مبنی بر رفع حصر موسوی و کروبی گفت: اگر دستگاه قضایی به درستی با سران فتنه برخورد می کرد دیگر امروز کسی جرات تقاضای رفع حصر نمی کرد.

آصفری گفت:  اقدامات سران فتنه کمتر از اقدام منافقین در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب نیست، چرا که آنها پیروزی شیرین انتخابات سال 88 را به کام مردم تلخ کردند و دنیا طلبی، زیاده خواهی و بی بصیرتی عناصر فتنه ابزاری برای سو استفاده غربی ها علیه کشورمان شد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: اگر امروز امریکایی ها جرات می کنند علیه ملت ایران بزرگ تر از دهانشان حرف بزنند و تهدید کنند به این خاطر است که این موقعیت را عناصر فتنه در اختیار آنها قرار داده اند.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی باید همانطور که با تروریست ها برخورد می کند با سران فتنه نیز همان برخورد را داشته باشد.

 

خواندنی از سراسر وب