مدیر موسسه آمریکایی/

اصرار به توقف غنی سازی ایران احتمال جنگ را بیشتر می کند/ امریکا نباید دنباله‎رو تل آویو باشد