فرهنگی در گفتگو با مهر:

9 دی پایان مسیری بود که بیگانگان ترسیم کرده بودند/ محاکمه سران فتنه آبرروریزی حامیان آنها را به دنبال خواهد داشت

مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: درباره خون هایی که در جریان فتنه 88 ریخته شد، صراحت قانون است که دادستان به موضوع ورود داشته باشد اما ورود دادستان و رسیدگی در محکمه ممکن است آبروریزی بیشتری از آنچه حامیان سران فتنه در نظر دارند را به دنبال داشته باشد.

محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، ضمن گرامی داشت سالروز حماسه 9 دی گفت: روز 9 دی پایانی بود بر مسیری که بیگانگان آن را در کشور ترسیم کرده بودند، مردم در این روز نشان دادند که بیشتر از گذشته پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند از این جهت 9 دی در تاریخ کشور ماندگار است.

وی درباره رفع حصر سران فتنه که از سوی برخی مسئولان اجرایی وعده داده می شود گفت: رسیدگی به برخی مسائل در کشور به طور حتم از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و در حیطه اختیارات مسئولان اجرایی کشور نیست اما اگر شورای عالی امنیت ملی به هر دلیل از این وظیفه خود سلب اختیار کند اختیار آن به عهده دستگاه قضاست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: جرایمی که اتفاق افتاده قابل بیان نیست، خون هایی ریخته شده و کسانی به عنوان مباشر در آن دخالت داشتند، صراحت قانون است که دادستان در این مورد ورود  به موضوع داشته باشد، ورود دادستان و رسیدگی در محکمه ممکن است که آبروریزی بیشتری از آنچه حامیان این افراد در نظر دارند را به دنبال داشته باشد.

فرهنگی خاطرنشان کرد: مصلحت سنجی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و خودشان با درنظر گرفتن تدبیر و منافع نظام تصمیم خواهند گرفت.