بذرپاش:

با حصر سران فتنه کشته شدن مردم متوقف شد

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از حصر سران فتنه، کشته شدن مردم متوقف شد، گفت: فتنه گران عادت دارند با کشتن موافقان خود فضای رعب و وحشت ایجاد کرده و با کشتن مخالفان نیز نشان دهند آماده اقدام مسلحانه هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در بیان تذکری طبق اصل 88 قانون اساسی با اشاره به حماسه 9 دی اظهار داشت: سوال من این است که چرا بعد از حصر سران فتنه، کشته شدن مردم چه از موافقان چه از مخالفان متوقف شد؟

بذرپاش گفت: البته فتنه گران عادت دارند که موافقان خود را برای ایجاد فضای رعب و وحشت بکشند و با کشتن مخالفان نیز نشان دهند که آماده اقدام مسلحانه هستند.

نماینده مردم تهران یادآور شد: چرا عده ای از وارد کردن فشار اقتصادی به مردم خوشحال می شوند؟ نمی دانم این عده به دنبال گرفتن چه چیزی از نظام هستند؟

وی در ادامه در تذکری به دولت خاطر نشان کرد: دولت مرتب می گوید که بودجه را به موقع به مجلس تحویل داده است، اما اینطور نیست؛ چراکه بودجه بدون لایحه هدفمندی ناقص است و ما باید تکلیف 40 تا 50 هزار میلیارد تومان از درآمدها و هزینه ها را در بودجه مشخص کنیم.