باهنر در پاسخ به تذكرات نمایندگان:

هدفمندی یارانه‌ها مسکوت نمی‌ماند

مجلس

قریب به اتفاق نمایندگان به این معتقدند که در در رسیدگی کردن و یا نکردن به پرونده متهمین حداکثر رفعت اسلامی رعایت شده است.

نائب رییس‌مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: هدفمندی یارانه ها مسکوت نمی‌ماند و حداقل این است که طبق روال سابق انجام می‌ شود و لایحه مرحله دوم و در واقع لایحه جامع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده به مجلس می‌آید.

به گزارش خبرنگار ایلنا،محمد رضا باهنر در جلسه علنی امروز- یكشنبه- مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اخطارهای نمایندگان در خصوص اصل 53 قانون اساسی گفت: تمامی درآمدها و هزینه ها باید در بودجه بیاید در هر صورت بود جه در اختیار مجلس است و هد فمندی یارانه ها مسکوت نمی‌ماند و حداقل این است که طبق روال سابق انجام می‌ شود و لایحه مرحله دوم و در واقع لایحه جامع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده به مجلس می‌آید.

وی افزود: قریب به اتفاق نمایندگان به این معتقدند که در در رسیدگی کردن و یا نکردن به پرونده متهمین حداکثر رفعت اسلامی رعایت شده است و کمرنگ کردن و فراموشی خوابی است که تعبیر نمی شود و 9  دی نقطه ای بود که چشم فتنه را کور کرد.

کد N31035