اختصاصی مهر؛

طرح الزام دولت به غنی سازی 60 درصد با بیش از 200 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

مجلس

طرح الزام دولت به غنی سازی 60 درصد با بیش از 200 امضا امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح الزام دولت به غنی سازی 60 درصد با بیش از 200 امضاء تحویل هیات رئیسه مجلس شد.

این طرح تاکنون به امضای 201 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است که در آن دولت را ملزم می کند تا برای رفع نیازهای حال و آینده در حوزه صنعت، کشاورزی و کشتیرانی تا 60 درصد غنی سازی انجام دهد.

به گزارش مهر، تلاش نمایندگان برای تهیه چنین طرحی پس از اقدامات آمریکا نسبت به توافقنامه ژنو صورت گرفت.