افخم تاكید كرد‎؛

ضرورت تقویت نقش ایرانیان خارج از کشور در حوزه دیپلماسی

سیاست خارجی

بازنگری در روشهای قبلی و اتخاذ شیوه‌های جدید و استفاده از امکانات و ساختارهای نوین لازمه ایجاد تعامل نزدیک با ایرانیان خارج از کشور است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: وزارت امور خارجه و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در جهت حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور و پیشبرد سیاستهای خدمت گزاری به هموطنان مقیم همسو و مکمل یکدیگر باشند.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم در دیدار با دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و معاونین و مدیران دبیرخانه، با تاکید بر ضرورت اعمال سیاستهایی در راستای ارتقای جایگاه و وجههٔ ایرانیان خارج از کشور، بر نقش و مشارکت دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در این راستا تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش مهم نهاد‌ها و سازمانهای مسئول در حوزه ایرانیان خارج از کشور و همسو شدن آنان در جهت رسیدگی به مسائل مختلف هموطنان مقیم گفت: بازنگری در روشهای قبلی و اتخاذ شیوه‌های جدید و استفاده از امکانات و ساختارهای نوین لازمه ایجاد تعامل نزدیک با ایرانیان خارج از کشور است که ضروری است تمام توان خود را برای ارائه خدمات بهینه به هموطنان خارج از کشور با وسعت و گستردگی هر چه تمام‌تر به کار بندیم.

افخم ادامه داد: وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی می‌توانند با هم اندیشی و تدوین سیاست‌ها و برنامه ریزیهای مدون برای رفع مشکلات و بهره‌مندی از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج گامهای موثری بردارند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در همه زمینه‌ها گفت: تقویت نقش ایرانیان خارج از کشور در حوزه دیپلماسی خارجی ضروری است و ما در نظر داریم از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنیم.

سید جواد قوام شهیدی، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، نیز در این نشست با تبیین جایگاه و ساختار دبیرخانه شورای عالی، به تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های دبیرخانه شورا پرداخت و اظهار داشت: بررسی وضعیت کمی و کیفی جمعیت ایرانیان خارج از کشور، ارائه راهکارهای لازم برای پیگیری مسائل مبتلابه ایرانیان، همکاری و هماهنگی با دستگاههای متولی امور ایرانیان خارج از کشور به منظور رفع مشکلات احتمالی هموطنان مقیم و... از نمونه طرح‌هایی است که در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار دارد.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از ایرانیان خارج از کشور ظرفیت موثر و مفیدی برای کشور به حساب می‌آیند و از این رو لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، از این ظرفیت گرانقدر بهره گیری مطلوب شود.

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با تاکید بر ایجاد زمینه‌های اعتماد و تعامل با هموطنان مقیم، تصریح کرد: برای جلب اعتماد ایرانیان خارج از کشور باید از ادبیات متناسب با فضای عمومی آنان بهره برد.
در پایان این دیدار، سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی ازکار‌شناسان ارشد این وزارتخانه، ضمن بازدید از مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور (مرکز ۲۷۷۷)، از نزدیک با چگونگی فعالیت این مرکز برای رسیدگی به مسائل و مشکلات ایرانیان خارج از کشور آشنا شده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با این سامانه به منظور رفع مشکلات هموطنان مقیم اعلام کردند.

کد N30759