پایان مأموریت سفیر ایران در اردن

سیاست خارجی

با پایان مأموریت مصطفی مصلح زاده ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن گزینه جدید تصدی مسئولیت سفارت ایران به زودی منصوب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،با پایان  مأموریت مصطفی مصلح زاده ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن احتمالا مجتبی فردوسی پور، رئیس اداره دوم خاورمیانه وزارت امور خارجه به عنوان سفیر ایران در اردن عازم امان خواهد شد.

بر اساس این گزارش مأموریت مصطفی مصلح زاده در اردن از 16 مرداد ماه به پایان رسیده و در حدود بیش از 5 ماه گذشته نیز احمدحسینی ، کاردار ایران در اردن سفارت جمهوری اسلامی ایران را اداره کرده است .

مصلح زاده از سال 1389 به عنوان سفیر ایران در اردن فعالیت داشت  و از مرداد ماه با پایان دوران مأموریت در اردن به تهران بازگشته است .