معاون حقوقی رییس جمهوری خبرداد:

منشور حقوق شهروندی 2 میلیون بازدید و 700 پیشنهاد

معاون حقوقی رییس جمهوری,سند حقوق شهروندی

تهران - ایرنا-معاون حقوقی رییس جمهوری به ارائه منشور حقوق شهروندی در سایت ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: 2میلیون نفر از این سند در سایت بازدید داشته اند و بیش از700 پیشنهاد نیز به صورت مکتوب در این خصوص ارایه شده است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین زاده خاطرنشان کرد: رییس جمهوری تأکید دارد، منشور حقوق شهروندی به گونه ای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین تا موضوع، به صورت قانون اجرایی شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری، مهمترین اقدام معاونت حقوقی را تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: در تدوین این منشور غیر از قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام (ره) فرمان هشت ماده ای ایشان و نظرات مقام معظم رهبری نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: برای تدوین این سند علاوه بر کسب نظر برخی علماء حوزه و دانشگاهیان با وزارت امور خارجه نیز جهت ملاحظه اسناد حقوق شهروندی در سایر کشورها واسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

امین زاده در ادامه گفت: این منشور با جلب مشارکت و همفکری بیش از 200 استاد و متفکر دانشگاهی و حوزوی با استفاده از تجربیات موجود داخلی و بررسی های تطبیقی بر پایه آموزه های اصیل اسلامی و توجه به ویژگی های ملی و کسب رهنمود از مراجع عظام تقلید و هم اندیشی با دستگاه های اجرایی، تدوین شده است.** تلاش برای تضمین حقوق شهروندی

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه به تاکیدات رییس جمهوری در خصوص منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و اظهار داشت: رییس جمهوری معتقد است این منشور باید به گونه ای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین تا موضوع، به صورت قانون درآید.

وی ادامه داد: در این منشور، احصاء حقوق شهروندی مبتنی بر قانون، در سطوح مدنی و اجتماعی به منظور نظارت و تضمین حقوق شهروندی پیش بینی شده است.

امین زاده در تشریح برنامه ریزی و اقدامات اجرایی این معاونت به برنامه ریزی برای برگزاری اولین همایش ملی حقوق شهروندی، برگزاری 5 همایش استانی حقوق شهروندی، برنامه ریزی و نهادسازی برای انجام وظایف محوله به معاونت در منشور حقوق شهروندی، برگزاری کارگروه های تخصصی برای برنامه ریزی و تعریف گام های اجرایی قانون اساسی، برنامه ریزی برای برگزاری مستمر نشست های تخصصی حقوقدانان حقوق اساسی و برنامه ریزی برای ارتباط وسیع با نهادهای مدنی فعال در حقوق شهروندی اشاره کرد.

معاون حقوقی ربیس جمهوری گفت:در تدوین منشور حقوق شهروندی ،حقوق همه گروه های اجتماعی اعم از زنان، نخبگان، جوانان، کودکان، روستاییان، عشایر و شهرنشینان درنظرگرفته شده است وتلاش می کنیم تعادل در همه مباحث حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اجتماعی،

اقتصادی و فرهنگی ایجاد شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که در سال پایانی دولت دهم تشکیل شده بود درحال حاضر وظایف دبیرخانه ی آن هیات به معاونت حقوقی رییس جمهوری واگذار شد.

الهام امین زاده درادامه به موضوع تغییرات ساختاری معاونت حقوقی رییس جمهوری اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکید رییس جمهوری در زمینه التزام دولت تدبیر و امید به تحقق حقوق شهروندی، معاونت اجرای قانون اساسی و توسعه حقوق شهروندی درتشکیلات جدید این معاونت ایجاد شد.

وی با تاکید بر اجرای وظایف معاونت اجرای قانون اساسی و دبیرخانه هیئت پیگیری و نظارت توسط این معاونت بیان داشت: اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی با تعامل و همکاری قوای سه گانه محقق می شود.

امین زاده افزود: رویکرد عمده معاونت حقوقی رییس جمهوری، اجرای قانون اساسی و برنامه ریزی برای تحقق اصول آرمانی قانون اساسی است که در قالب گام های اجرایی، برنامه های میان مدت و درازمدت و پی گیری اجرایی شدن آنها انجام می شود و هدف از آن تدوین و تصویب قوانین و مقررات ونظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است.

سیام**1058**1535
کد N30523