در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بررسی راهکارهای کاهش تخلفات مالی دستگاههای اجرایی در دیدار امین زاده و رئیس دیوان محاسبات

مجلس

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس دیوان محاسبات گفت: در این دیدار راهکارهای کاهش تخلفات مالی دستگاههای اجرایی و لزوم اصلاح نظام بودجه ریزی کشور محور اصلی گفتگوها بود.

رحمت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جزئیات دیدار روز شنبه معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس دیوان محاسبات گفت: در این جلسه راهکارهای افزایش تعامل میان دیوان محاسابت و قوه مجریه بررسی شد.

وی افزود: وظیفه دیوان محاسبات نظارت بر عملکرد مالی دستگاههای اجرایی است. ریاست دیوان در این جلسه اعلام کرد که علاقه مند است روزی برسد که قوه مجریه هیچ تخلف مالی نداشته باشد.

وی بررسی راهکارهای کاهش تخلفات مالی دستگاههای اجرایی را از اصلی ترین مباحث گفتگوی امین زاده و رحیمی خواند و اظهار داشت: دیوان محاسبات معتقد است اگر سیاست پیشگیرانه پیگیری شود می توان امیدوار بود بسیاری از تخلفات انجام نشود چون دیوان به دنبال این است که قبل از تشکیل پرونده از تخلفات پیشگیری شود.

شریفی اظهار داشت: در این راستا باید دستگاههای اجرایی کنترل های داخلی را تقویت کنند و بر اساس قوانین دیوان محاسبات نیز باید در این کنترل ها نظارت داشته باشد.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات یادآور شد: بسیاری از تخلفات قوه مجریه ناشی از ناآشنایی مدیران و متصدیان مالی دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات است که شامل قانون بودجه، قوانین مالی و قانون برنامه توسعه است.

شریفی اظهار داشت: بنابراین بهترین راه این است که مدیران دستگاههای اجرایی قبل از تصدی مسئولیت  آموزش ببینند. در این زمینه در بسیاری از کشورها قبل از اینکه مدیری بخواهد مسئولیت مالی اداره ای را به عهده بگیرد باید از دیوان محاسبات گواهی گرفته باشد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات یادآور شد: رئیس دیوان محاسبات در جلسه با معاون حقوقی رئیس جمهور قبول کرد که به دستگاههای اجرایی کمک کرده و کلاس های آموزشی برای مسئولان اجرایی برگزار کند از دولت در این راستا درخواست همکاری کرد.

وی گفت: بعضی از قوانین مالی کشور در شرایط گذشته تدوین شده و شرایط روز ایجابات جدیدی دارد علاوه بر این در زمان تصویب بعضی از قوانین نیز امکانات اجرایی در نظر گرفته نشده و مدیران اجرایی ناچار به تخلف هستند زیرا کار با این قوانین سخت است.

شریفی این قوانین را گردنه های تخلف مدیران اجرایی خواند و تصریح کرد: رئیس دیوان محاسبات در جلسه با معاون حقوقی رئیس جمهور خواستار ارائه لایحه به مجلس برای اصلاح این قوانین شد.

وی تاکید کرد: در این جلسه در خصوص لایحه بودجه سال 93 نیز میان امین زاده و رحیمی گفتگوهایی صورت گرفت، دیوان محاسبات اصرار دارد که نظام بودجه ریزی کشور اصلاح شود.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: نظام بودجه ریزی فعلی کشور بر پایه چانه زنی دستگاهها است که باید به بودجه ریزی عملیاتی تبدیل شود.

وی ادامه داد: بودجه ریزی عملیاتی باعث می شود دستگاه حسابرس هم به سمت حسابرسی عملکرد برود تا میزان تحقق اهداف بودجه را ارزیابی کند که در این زمینه معاون حقوقی رئیس جمهور نیز قول همکاری دارد.