اصابت سه خمپاره به جنوب لبنان

لبنان,خمپاره

بیروت - ایرنا - ارتش رژیم صهیونیستی سه گلوله خمپاره به جنوب لبنان شلیک کرد.

کد N30377