حزب الله لبنان:بازداشت شیخ سلمان بیانگر ورشکستگی سیاسی و اخلاقی رژیم بحرین است

حزب الله لبنان,بحرین,شیخ سلمان

بیروت – ایرنا – حزب الله لبنان شامگاه شنبه با صدور بیانیه ای ، اقدام رژیم بحرین در بازداشت شیخ «علی سلمان» دبیرکل جنبش وفاق این کشور را محکوم کرد و آن را بیانگر ورشکستگی سیاسی و اخلاقی این رژیم دانست.

به گزارش ایرنا، در بیانیه حزب الله اقدام رژیم بحرین در بازداشت شیخ سلمان و ادامه اقدامات سرکوبگرانه و تهدید آمیز آن بهترین دلیل برای ورشکستی سیاسی واخلاقی این رژیم خوانده شده است.

حزب الله خاطرنشان کرده است : رژیم بحرین با ادامه این روش های سرکوبگرانه وخطرناک در باتلاق تحرکات ضد مردمی خود غرق خواهد شد.

در بیانیه حزب الله تاکید شده است که رژیم بحرین با تکیه به حمایت نیروهای خارجی هم حاکمیت کشور خود را نقض می کند و هم خشم مردم بحرین را که فقط خواستار ابتدایی ترین حقوق خود یعنی آزادی ، عدالت و دموکراسی است ، برمی انگیزد.

حزب الله این اقدامات سرکوبگرانه خطرناک را محکوم کرده و خواستار تلاشی همه جانبه و گسترده برای اعلام همبستگی با شیخ علی سلمان شده است.

حزب الله همچنین ازهمه سازمان های حقوق بشری، قدرت ها و سازمان های بین المللی و نهادهای مردمی و حقوقی خواسته است که مقامات بحرینی را به تحمل مسئولیت کامل خود وادار کنند تا ازهرگونه آسیب رساندن به روح و جسم شیخ سلمان خودداری کند.

در بیانیه حزب الله از این سازمان ها و نهادها خواسته شده است تا حداکثر فشار را بر مقامات بحرینی برای آزاد کردن فوری شیخ سلمان وارد کنند.

خاورم ** 1324
کد N30033