رای الیوم: جنبلاط می گوید کسی نیست ما را نجات دهد

ولید جنبلاط,سعد حریری,لبنان

این روزنامه عربی چاپ لندن از قول ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نوشته است سابق براین قطر ما را از این بحران ها نجات داد اما اکنون کسی نیست ما را از این وضعیت نجات دهد.

 جنبلاط با اشاره به ترور محمد شطح در بیروت از عربستان خواست با ایران مذاکره کند. او گفته است برخی طرف ها می‌خواهند لبنان را در باتلاق فرقه گرایی و جنگ های مذهبی بین شیعه و سنی غرق کنند و باید مانع از این کار شد. او به سعد حریری نیز توصیه کرده است با وجود از دست دادن محمد شطح، با تشکیل دولت فراگیر و جامع موافقت کند.

49261

کد N30029