فراخوان مقتدی صدر به ارتش عراق

فارس نوشت:

رهبر جریان «صدر» همه سربازان ارتش عراق را به مبارزه با تروریسم در استان «الانبار» دعوت کرد.
 «مقتدا صدر» دقایقی پیش در یک نشست مطبوعاتی همه سربازان ارتش عراق از جمله شیعیان و اهل و سنت را به مبارزه با تروریسم و دفاع از کشور دعوت کرد و تأکید کرد که نیروهای ارتش عراق نباید بر اساس اصول قومی و یا مذهبی و یا به خاطر اموال و شهرت به نبرد برخیزند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی در میان نیروهای ارتش عراق، نیروهای ارتش عراق به مبارزه با تروریسم در استان «الانبار» فرا خواند و بر لزوم عدم نبرد با اهالی این استان دعوت کرد.

49261

کد N29986