باهنر: غربی ها باید اعتماد ما را در مذاکرات ژنو جلب کنند

دبیرکل مهندسین,نشست ماهانه

تهران -ایرنا - دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و 1+5 گفت: غربی ها می خواهند نسبت به انرژی صلح آمیز هسته ای کشورمان مطمئن باشند اما آنان بایداعتماد متقابل ما را جلب کنند و مانع تحریم ها شوند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفت: گفت و گوهای ژنو از طرفی امیدهایی را خلق کرد و از طرفی نیز دلشوره هایی را پدید آورد.

وی ادامه داد: این دلشوره ها متفاوت است، زیرا برخی که چشم به آن سوی مرزها داشتند نگران به بن بست خوردن گفت وگوها هستند و از طرفی برخی نیز نگرانند که فشارها سنگین تر شود و کشور ما بدون دریافت امتیازی تعهد دهد.

باهنر با بیان این که دلشوره های هر دوطرف به جا می باشد، گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب این یک جنگ تمام عیار است که جنس آن در میدان دیپلماتیک شکل گرفته است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: نه آنها از مواضع خود عقب نشینی کردند و نه اینکه ما اجازه داشته ایم از موضع خود عقب بنشینیم.

وی ادامه داد: هر چند تصور می کنیم که هر دو طرف می توانند وارد بازی بردبرد شوند.

باهنر به صحبت های اخیر مسولان آمریکایی اشاره کرد و گفت: حرف های مسوولان آمریکایی بی ربط بوده و البته نیاز است که آنها تغییری را در مواضع خود بوجود آورند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: آنها باید اعتماد ما را جلب کنند و به رغم اینکه خواهان اطمینان هستند باید مانع تحریم ها نیز بشوند.

ادامه دارد...

سیام**7261**1058 ** 1597
کد N29984