لیلاز:

ماندلا مخلوق به بن بست رسیدن هژمونی سفید پوستان در آفریقا بود

سیاست داخلی

شاهد هستیم که امروز مشابهت سازی‌هایی از ماندلا در جامعه ما می‌شود که این شبیه سازی‌ها درست نیست. چرا که هر کشور دارای ساختارهای خاص خود است و برای همین شیوه‌های خاص خود را نیز انتخاب می‌کند.

فعال سیاسی اصلاح طلب ماندلا را مخلوق به بن بست رسیدن هژمونی سفید پوستان و رژیم آپارتایمی آفریقای جنوبی دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید لیلاز در نشست "مدارا، میراث ماندلا" که توسط سازمان مردم نهاد امید نسل سوم،عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: من با این جمله که ماندلا مدارا را برای ملتش برگزید مخالفم. آدم‌ها هر چه قدر بزرگ باشند ملت‌ها از آن‌ها بزرگ‌تر هستند و یک آدم نمی‌تواند خواسته ای را مانند مدارا به ساختار یک کشور تحمیل کند.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی سیاسی با بیان اینکه باید از یک جامعه به ماندلا برسیم و نه از ماندلا به یک جامعه، گفت: شاهد هستیم که امروز مشابهت سازی‌هایی از ماندلا در جامعه ما می‌شود که این شبیه سازی‌ها درست نیست. چرا که هر کشور دارای ساختارهای خاص خود است و برای همین شیوه‌های خاص خود را نیز انتخاب می‌کند.

وی میراث ماندلا را میراث پیروزمندی برای افریقای جنوبی ندانست و ادامه داد: وقتی که به جامعه این روزهای آفریقای جنوبی نگاه می‌کنیم. می‌بینیم که نرخ بسیار بالایی از بیکاری تورم و فساد در این کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: انچه مهم است کارنامه و سمت گیری‌ها و نتایح عمل افراد است.

لیلاز تاکید کرد: وقتی به نتایج کار افراد بنگریم مشاهده خواهیم کرد که کارنامه ریاست جمهوری آقای خاتمی از کارنامه ماندلا بسیار قوی‌تر است، مسیری که امروز آفریقای جنوبی می‌رود مسیر خوبی نیست و همراه با تلاطمهای بسیاری همراه بوده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ماندلا را مخلوق به بن بست رسیدن هژومونی سفید پوستان و رژیم آپارتایمی آفریقای جنوبی دانست.

 

کد N29983