نشست فوق العاده مخالفان بحرین در پی بازداشت علی سلمان

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از نشست فوق العاده 5 گروه سیاسی مخالف سیاست های آل خلیفه برای بررسی بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان رژیم به تعدادی از منازل در البلاد القدیم محل سکونت و بازداشت عبد المجید السبع از نمایندگان سابق پارلمان خبر دادند.

این منابع به بازداشت تعدادی از جوانان و شرکت کنندگان در تظاهرات در مقابل منزل علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین در منطقه البلاد القدیم و به کارگیری گسترده از گاز سمی اشاره کردند.

از سوی دیگر سمیره رجب وزیر اطلاع رسانی رژیم بحرین تاکید کرد: علی سلمان در حال به اتهام اهانت به نظام بحرین تحت بازجویی است و بازداشت نشده است.

این درحالی است که منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از نشست فوق العاده گروههای عمده مخالفان جمعیتهای سیاسی مخالف شامل گروههای عمده مخالفان بحرینی شامل جمعیت الوفاق ملی اسلامی، جمعیت العمل الوطنی الدیمقراطی (وعد)، جمعیت التجمع القومی الدیمقراطی، جمعیت التجمع الوطنی الدیمقراطی الوحدوی و جمعیت الإخاء الوطن در پی بازداشت علی سلمان و ارجاع وی به دادستانی خبر دادند.

الوفاق بیان کرد: اسامه التمیمی نماینده پارلمان بحرین به نشانه همبستگی با علی سلمان و مخالفت با بازداشت وی  در ساختمان دادستانی کل حاضر شد.

شایان ذکر است که جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای از بازداشت علی سلمان خبر داده بود.