الوفاق اعلام کرد:

سرکوب تظاهرات حامیان علی سلمان از سوی نظامیان رژیم بحرین

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به جمعیت الوفاق از سرکوب تظاهرات حامیان دبیر کل این جمعیت پس از تصمیم مسئولان امنیتی رژیم بحرین برای ارجاع وی به دادستانی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر،پایگاه الوفاق اعلام کرد: نظامیان رژیم بحرین به تظاهرکنندگانی که در مقابل منزل علی سلمان در البلاد القدیم  در اعتراض به بازداشت علی سلمان تجمع کرده بودند یورش بردند.

با وجود یورش نظامیان رژیم معترضان همچنان به اعتراضات خود به بازداشت علی سلمان ادامه می دهند.

این درحالی است که جمعیت الوفاق بحرین بیان کرد: مسئولان اداره آگاهی بحرین از وکیل شیخ سلمان خواستند که محل اداره امنیتی را ترک کند و دبیر کل جمعیت الوفاق را برای ارجاع به دادستانی نوقیف  کردند.

برخی منابع علت احضار و بازداشت علی سلمان را به سبب سخنان روز گذشته وی دانسته اند.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم بحرین صبح امروز به منزل شیخ سلمان در منطقه البلاد القدیم رفتند و احضاریه ای به وی تحویل دادند که در ساعت دو نیم به وقت محلی به اداره آگاهی مراجعه کند.