عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی:

اگر پای فرد دیگری غیر از مرتضوی در میان بود قطعا با این مسئله جدی‌تر برخورد می‌شد

مجلس

اگر مجلس محکم در تصمیم قانونی خود بایستد و از حقوق نمایندگان دفاع کند، کسی جرأت شکایت از نمایندگان را نخواهد داشت.

عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی گفت:وقتی گزارش تحقیق و تفحص به صورت جدی پیگیری نشود طبیعی است که مرتضوی جوابیه صادر می‌کند و پس از آن از نمایندگان شکایت کرده و سعی می‌کند خود را از هر گناهی مبرا نشان دهد.

محمدمهدی پورفاطمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به شکایت مرتضوی از علیرضا محجوب، علی ربیعی و برخی روزنامه ها و خبرگزاریها عنوان کرد:طبق قانون اساسی، نمایندگان مجلس مجاز هستند در همه امور  کشور اظهارنظر کرده و تحقیق و تفحص کنند و در انجام این وظایف قانونی دارای مصونیت قضایی هستند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: وقتی گزارش تحقیق و تفحص به صورت جدی پیگیری نشود طبیعی است که مرتضوی جوابیه صادر می‌کند و پس از آن از نمایندگان شکایت کرده و سعی می‌کند خود را از هر گناهی مبرا نشان دهد.

پورفاطمی با انتقاد از دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در هیچ کدام از تحقیق و تفحص‌های مجلس حتی یک نفر هم پس از قرائت آن اخراج هم نشده است چه برسد به محکوم شدن. مشکل اصلی ما این است که هیئت رئیسه به طور جدی پیگیر این مسئله نیست.

وی ادامه داد: وقتی مجلس کار قانونی خود را در به سرانجام رساندن این گزارشها انجام نمی‌دهد چنین شکایتی طبیعی است.

پورفاطمی درباره سرانجام این پرونده گفت: سوال من این است که کدام تحقیق و تفحص مجلس منتهی به نتیجه شده است که تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی نیز نتیجه‌ای داشته باشد؟

وی افزود: متأسفانه همه تحقیق و تفحص‌های مجلس تنها به یک برائت در مجلس که آن هم اغلب کامل نیست ختم می‌شود و پس از آن‌‌ رها می‌گردد. در حالی که اگر مجلس محکم در تصمیم قانونی خود بایستد و از حقوق نمایندگان دفاع کند، کسی جرأت شکایت از نمایندگان را نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر پای فرد دیگری غیر از مرتضوی در میان بود قطعا با این مسئله جدی‌تر برخورد می‌شد، افزود: نمایندگان نسبت به این شکایت نهایتا می‌توانند تذکر بدهند که البته تذکر هم قابل اجرا نیست بلکه باید نسبت به اجرای گزارش تحقیق و تفحص تأکید شود که این هم کار هیئت رئیسه مجلس است.

کد N29838