دیدگاه ها و مواضع احزاب سیاسی ترکیه در باره رسوایی مالی در این کشور

احزاب سیاسی,فساد مالی و ارتشا

آنکارا- احزاب سیاسی در ترکیه که عمدتا در مباحث مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند، در مورد حمایت از تداوم عملیات مبارزه با رسوایی مالی، فساد و ارتشاء در این کشور با یکدیگر موافق هستند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، عملیات موسوم به عملیات ˈفساد و ارتشاء ˈ که از حدود دو هفته پیش آغاز و در جریان آن برخی از فعالان اقتصادی نزدیک به دولت آنکارا، فرزندان برخی از وزرای سابق و مقامات ترکیه دستگیر شدند همچنان موضوع روز جامعه و محافل سیاسی ترکیه است.

برخی از کارشناسان و تحلیل گران مباحث سیاسی ترکیه از این عملیات به عنوان اعلان علنی جنگ جماعت ˈگولنˈ به حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ یاد می کنند، موجب استعفای سه وزیر و تغییر 10 وزیر در کابینه ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه شد.

رسانه های ترکیه عنوان کردندکه بخش دوم این عملیات که قرار بود در روزهای گذشته اجرا شود و نام ˈبلال اردوغانˈ فرزند نخست وزیر ترکیه نیز در فهرست افرادی که قرار بود دستگیر شوند قرار داشت، با ممانعت دولت آنکارا و برکناری دادستان تحقیقات به رغم دستور دادستان به پلیس استانبول برای آغاز عملیات و دستگیری 30 متهم، انجام نشده است.

حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ این عملیات را توطئه ای بین المللی علیه این حزب و شخص ˈرجب طیب اردوغانˈ ارزیابی می کند و می گوید با تمامی قوا در مقابل این توطئه خواهد ایستاد.

مسوولان این حزب و در صدر آنان ˈرجب طیب اردوغانˈ می گویند که این حزب به هیچ مورد فساد مالی و ارتشاء مسامحه نشان نخواهد داد چرا که فلسفه وجودی حزب عدالت و توسعه بر مبنای مبارزه با فساد مالی بنا شده است.

احزاب مخالف بزرگ و کوچک ترکیه نیز با دیدگاه ها و ایدئولوژی های مختلف از انجام عملیات مبارزه با فساد و ارتشاء حمایت و آن را گامی در راستای عاری سازی ترکیه از فساد ارزیابی می کنند.

حمایت احزاب مخالف از این عملیات تنها با هدف عاری سازی ترکیه از موارد فساد مالی انجام نمی شود بلکه این احزاب هدف تضعیف حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ را با استفاده از فرصت پیش آمده ،نیز دارند.

نکته قابل تامل در انعکاس مواضع احزاب سیاسی ترکیه در رخدادهای اخیر در این کشور آن است که این احزاب به جز حزب ˈکارگرˈ به هیچ عنوان به ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ و نقش این جماعت در افشای موارد فساد مالی و ارتشاء در ترکیه به دلیل اختلاف با دولت اردوغان و حزب حاکمˈعدالت و توسعهˈ اشاره ای نمی کنند.

رهبران حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه که بیش از 130 نماینده در مجلس ملی این کشور دارد ، از زمان آغاز عملیات یاد شده به دفعات حمایت خود از این عملیات و لزوم عدم مداخله حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ در این عملیات را اعلام و حزب حاکم را به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر موارد فساد و ارتشاء مالی متهم کرده اند.

برخی سخنگویان این حزب از پایان یافتن دمکراسی، دخالت آشکار قوه مجریه در قوه قضاییه سخن به میان آورده اند و ˈمحرم اینجهˈ رییس گروه پارلمانی این حزب دیروز در سخنانی بسیار تند، اردوغان را به ˈهیتلر ˈ تشبیه کرد.

حزب ˈحرکت ملیˈ دومین حزب بزرگ مخالف در مجلس ملی ترکیه نیز از آغاز عملیات فساد و ارتشا در ترکیه نوک حملات خود را متوجه حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ کرده و در هر فرصتی این حزب و شخص اردوغان را متهم به تلاش برای سرپوش گذاشتن به تحقیقات می کند.

ˈدولت باغچه لیˈ رهبر این حزب دیروز در سخنانی بسیار تند گفت: حزب ˈعدالت و توسعهˈ به پایان راه رسیده است و نوک همه شک و شبهات در موارد فساد مالی و ارتشا متوجه اردوغان است.

وی خطاب به نخست وزیر ترکیه گفت: شخصی که علیه وی شک و شبهه موجود است، تا رفع کامل شک و شبهات نمی تواند از درستی سخن بگوید.

او سوال کرد: چند نخست وزیر در تاریخ سیاسی ترکیه سراغ دارید که بدون هیچ مالی وارد صحنه سیاست شده باشند و بدین گونه ثروت جمع کرده باشند.

رهبران حزب ˈحرکت صلح و دمکراسیˈ که از آن به عنوان شاخه سیاسی حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه ˈپ.ک.کˈ در ترکیه نام برده می شود ، به اندازه احزاب ˈجمهوریخواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ از انجام تحقیقات در مورد موارد فساد و ارتشاء در ترکیه حمایت و علیه مواضع دولت آنکارا در این زمینه انتقاد نکرده اند.

حزب کارگر که از آن به عنوان تندروترین حزب مخالف ترکیه نام برده می شود و رهبر آن حزب ˈدوغو پرینچکˈ از پنج سال پیش به اتهام تلاش برای براندازی دولت آنکارا در زندان به سر می برد، از هفته گذشته علیه حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ مواضع بسیار تندی اتخاذ کرده است .

این حزب در شبکه تلویزیونی ˈاولوسال تی.ویˈ به طور مرتب اقدام به پخش میزگردهای مختلف در ارزیابی ابعاد مختلف فساد مالی و ارتشاء در ترکیه کرده است .

نکته قابل تامل در انعکاس دیدگاه های این حزب در زمینه رخدادهای جاری، آن است که این حزب هم جماعت قدرتمند گولن و هم حزب ˈعدالت و توسعهˈ را مورد انتقاد قرار می دهد.

ˈ مصطفی کامالاک ˈ رهبر حزب اسلامگرای سعادت ترکیه نیز در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ˈ سامان یولو ˈ ترکیه با انتقاد از مواضع دولت آنکارا پس از بروز تنش سیاسی به دنبال رسوایی مالی در این کشور گفت : این رخدادها نقش مثبتی در آینده سیاسی ترکیه خواهد داشت.

وی گفت: ترکیه در مسیری که استحقاق آن نیست در حرکت است و سه وزیر کابینه ترکیه دیر استعفای خود را تقدیم نخست وزیر این کشور کردند ، این وزرا برای تطهیر خود از اتهامات وارد شده باید زودتر از سمت خود کناره گیری می کردند.

کامالاک با تاکید بر نقش مهم پلیس در عملیات مبارزه با فساد و ارتشاء در ترکیه گفت: دولت آنکارا باید از پلیس و قوه قضاییه این کشور برای افشای این رسوایی مالی تقدیر کند.

ˈمعصوم ترکرˈ رهبر حزب ˈدمکرات چپˈ و ˈ مصطفی دستیجیˈ رهبر حزب ˈ اتحاد بزرگ ˈ ترکیه نیز رخدادهای اخیر در این کشور را به سود آینده ترکیه ارزیابی کردند.

دستیجی در گفت وگو با خبرنگاران گفت : رخدادهای اخیر در ترکیه نشان می دهد که دولت ترکیه باید در بخش های سیاسی و اقتصادی دست به پاکسازی بزند که این امر در آینده ترکیه نقش مثبتی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه برای روشن شدن نتیجه تحقیقات در مورد فساد مالی و ارتشاء باید به قوه قضاییه این کشور کمک کرد ، افزود : نخست وزیر ترکیه از توطئه های بین المللی در خصوص رخدادهای اخیر سخن می گوید که برای روشن شدن افکار عمومی باید اسناد این توطئه ها منتشر شود.

دستیجی با انتقاد از سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) گفت: به ادعای نخست وزیر ترکیه یک دولت موازی در کنار دولت قانونی ترکیه فعالیت می کند که اگر این سخنان صحت داشته باشد، چگونه سازمان امنیت ترکیه از این موضوع اطلاع ندارد.

ˈمعصوم ترکرˈ رهبر حزب ˈدمکرات چپˈ نیز عملیات علیه فساد مالی و ارتشا را که از هفته گذشته از سوی دادستانی استانبول آغاز شده ست ، به نفع آینده ترکیه خواند و گفت : نتایج بررسی این رخدادها برای آینده ترکیه مفید است.

وی افزود : از زمان روی کار آمدن حزب ˈعدالت و توسعهˈ تاکنون 11 بار قانون مناقصه های دولتی تغییر یافته است و دولت آنکارا گزارش های دیوان عالی حسابرسی کشوری را به مجلس نبرده است ولی در آینده این چنین نخواهد بود.

رهبر حزب مخالف ترکیه : دولت اردوغان خواهان سرپوش گذاشتن بر روی فساد است.

ˈ کمال قلیچدار اوغلوˈ رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه نیز گفت: دولت اردوغان تمام تلاش خود را بر سرپوش گذاشتن و پایان دادن به پیگیری پرونده فساد مالی متمرکز کرده است.

رهبر بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه در گفت و گو با خبرنگاران، دولت این کشور را متهم به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر فساد مالی کرد.

وی گفت: دولت اردوغان همه تلاش خود را بر سرپوش گذاشتن و پایان دادن به پیگیری پرونده فساد مالی متمرکز کرده است.

قلیچدار اوغلو اضافه کرد: قوه مجریه به اعمال فشار بر دستگاه قضایی و مجلس ترکیه ادامه می دهد ، دادستانی که مامور پیگیری دومین پرونده فساد شده بود، برکنار می شود و دادستان کل استانبول در سخنانی که از تلویزیون پخش می شود دادستان برکنار شده را به رغم اینکه وی از دو سال پیش تحقیقات این پرونده را دنبال می کرد، برای این کار مناسب نمی داند.

وی افزود: من از آن دسته از نمایندگان حزب عدالت و توسعه که به حقوق مردم و موازین حقوقی احترام می گذارند ، می خواهم که همچون ما به این دولت بگویند، دیگر بس است.

پلیس استانبول 26 آذرماه در یک عملیات گسترده موسوم به عملیات بزرگ رشوه، 53 تن از جمله فرزندان سه تن از وزیران سابق کشور، اقتصاد و شهرسازی و محیط زیست ترکیه، مدیرعامل هالک بانک، چند تن از کارآفرینان و صاحبان سرمایه و تجار سرشناس ترکیه را دستگیر کرد.

دولت آنکارا در پی این عملیات شماری از روسای ادارات مختلف شعب پلیس در شهرهای مختلف ترکیه را از سمت هایشان عزل کرد.

خاورم **2012 *2010 **230 **1515
کد N29019