تحولات لبنان/

ادامه واکنشها به ترور محمد شطح/ اظهارات میقاتی پس از نشست شورای عالی دفاعی

آفریقا و خاورمیانه

وزیر کشور سابق لبنان با محکومیت انفجار تروریستی بیروت تاکید کرد: ترور محمد شطح در راستای هدف قرار دادن تلاشهای جدی برای خروج از بحران سیاسی در لبنان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی المرده، "زیاد بارود" وزیر کشور سابق لبنان در یک گفتگوی رادیویی تاکید کرد: ترور شهید محمد شطح در راستای هدف قرار دادن تلاشهای جدی برای خارج کردن لبنان از بحران (سیاسی) فعلی رخ داد.

- شیخ "احمد نصار" مفتی صیدا با محکومیت ترور وزیر دارایی سابق لبنان ، تاکید کرد: دستهای آلوده ای که اقدام به این جنایت کردند تلاش دارند لبنان را در ناامنی نگه دارند و این کشور را به عرصه تسویه حسابهای شخصی و فتنه های طایفه ای و مذهبی تبدیل کنند.

- "عمران الزعبی" وزیر امور اطلاع رسانی سوریه با محکومیت انفجار تروریستی اخیر در بیروت، تاکید کرد: برخی شخصیتهای سیاسی درلبنان به روش اتهام زنی به دیگران پس از وقوع هرگونه حادثه ترور در این کشور عادت کرده اند.

وی افزود: آنها در راستای کینه های سیاسی خود اتهاماتی  بیهوده وارد می کنند که بیانگر روابط اشخاصی مانند سنیوره با دشمنان مردم (لبنان) و اعتدال است.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، الزعبی با اشاره به روابط شخصیتهایی همچون "فواد السنیوره" و "سعد الحریری" با گروههای تروریستی داعش، النصره و جبهه اسلامی افزود: اتهام زنیهای احمقانه و عاجزانه به این شیوه نمی تواند تاثیری بر مواضع جریانهای لبنان که مستقل عمل می کنند داشته باشد.

- "نجیب میقاتی" نخست وزیر موقت لبنان نیز پس از نشست شورای عالی دفاعی لبنان در بیروت تاکید کرد: دولت و دستگاههای امنیتی لبنان از هر گونه اقدامی برای برقراری امنیت در کشور فرو گذار نمی کنند.

به گزارش المیادین، وی تاکید کرد: تمام جریانهای لبنانی باید در راستای برطرف کردن اختلافات داخلی در راستای ثبات در لبنان تلاش کنند.