سیاستمدارهندی:پیشنهاد ایران برای جهانی عاری از خشونت آغازگر صلح جهانی است

مبازه 92,هند

دهلی نو- ایرنا - سیاستمدار سرشناس هندی پیشنهاد رییس جمهوری ایران برای جهانی عاری از خشونت و افراطی گری که بتازگی در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده را آغازی برای صلح جهانی خواند.

ˈچاودری متین احمدˈ نماینده مجلس دهلی شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در دهلی نو افزود: اقدامی که ایران آغازگر آن است و با رای قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بارقه امیدی است که صلح و دوستی به دنیای پر از درگیری امروز بازگردد.

وی افزود: این مصوبه فرصتی برای کشورهای رای دهنده به آن فراهم آورده تا با اتحاد خود این اقدام اولیه را تکمیل کرده و صلح جهانی را محقق کنند.

این نماینده مجلس دهلی ضمن تمجید از این پیشنهاد موثر آقای حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با وجود همه مخالفت ها، ایرن ثابت کرده که کشوری دوستدار صلح و معتقد به ایده ای است که می گوید ˈزندگی کن و بگذار زندگی کنندˈ.

متین از سازمان ملل و کشورهای رای دهنده به پیشنهاد ایران خواست که در اجرای ایده جهانی عاری خشونت و افراطی گری ایران را همراهی کنند و از کشورهایی که به خونریزی، حمله و تصرف سایر سرزمین ها دامن می زنند ؛ انتقاد کرد.

وی در پایان این پیروزی دیپلماتیک ایران را تبریک گفت و افزود: کشورهای رای دهنده باید با قدم نهادن بر سکوی استواری که این مصوبه فراهم کرده به سوی رسیدن به صلح جهانی پیش بروند.

آساق** 2165** 589**1392
کد N28707