یكی از رهبران كلیدی طالبان پاكستان كشته شد

سیاسی

این رهبر كلیدی طالبان توسط گروهی از افراد مسلح كه هویت آنها مشخص نشده است، كشته شد.

گزارش‌ها حاكی از كشته شدن یكی از رهبران كلیدی طالبان پاكستان در جنوب غرب این كشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، این رهبر كلیدی طالبان توسط گروهی از افراد مسلح كه هویت آنها مشخص نشده است، كشته شد.

وی رهبری طالبان در استان بلوچستان را بر عهده داشت.

کد N28139