بازگشت بی سروصدای آمریکا به عراق/ارسال پهپاد و موشک به بهانه مبارزه با القاعده