العربیه از نقش سرویس های اطلاعاتی در افشای فساد مالی ترکیه خبر داد

العربیه در پایگاه اینترنتی خود مدعی شد که بخش زیادی از بحران یا توطئه مالی در ترکیه مربوط به نقش سرویس های اطلاعاتی کشورهای منطقه است.

در این تحلیل آمده است ابعاد اطلاعاتی و امنیتی این بحران از مسائل مربوط به منافع اقتصادی بیشتر است. این شبکه با اشاره به اختلافات شدیدی که میان ایران و ترکیه در سوریه وجود دارد مدعی شده است که درگیری میان ایران و ترکیه ابعاد سیاسی و مسالمت آمیز، خشونت بار و تروریستی و توطئه های مالی به همراه دارد چرا که هیچ مسئله مالی یا غیر مالی در منطقه وجود ندارد که از نگاه سرویس های اطلاعاتی کشورهای منطقه دورمانده باشد و صرفا زمان اعلام و افشاء این فسادها است که باید مورد توجه قرار گیرد. این منبع خبری ضد ایرانی همچنین نوشته است فاش شدن پرونده های فساد که در همه کشورهای جهان وجود دارد و خاص ترکیه نیست بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده صورت می گیرد و لزوما افشاگری درباره این فسادها هدف نیست. ادعای شبکه العربیه درحالی است که نخست وزیر ترکیه همچنان معتقد است که آمریکا پشت این توطئه کثیف برای تضعیف دولت او قرار دارد.

49261

کد N27905