لیبیایی ها در مرکز طرابلس تظاهرات کردند

لیبی,کنگره,تظاهرات

تهران - ایرنا - لیبیایی ها روز جمعه در اعتراض به تمدید اختیارات و ماموریت کنگره ملی عمومی در زمینه گذار سیاسی در این کشور تا پایان سال 2014 در مرکز طرابلس تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس ، یک خبرنگار این خبرگزاری گفت : معترضان در میدان شهدا گرد آمدند و شعارهایی علیه اقدام روز دوشنبه سر دادند.

لیبیایی ها در ژوئیه 2012 ، پس از آن که شورشیان معمر قذافی را سرنگون کرده و کشتند و به دیکتاتوری 40 ساله اش پایان دادند،در نخستین انتخابات آزاد نمایندگان کنگره ملی عمومی را برگزیدند.

این نهاد هیجده ماه مهلت داشت تا راه یک گذار سیاسی از طریق برگزاری انتخابات عمومی را پس از تصویب قانون اساسی هموار کند .

طبق جدول زمانی، حکم تفویض اختیار این کنگره که عالی ترین مرجع سیاسی در لیبی محسوب می شود قرار بود در ماه فوریه پایان یابد.

اما در روز دوشنبه ، عمر حمیدان سخنگوی کنگره گفت : این مجمع ˈ اصل تمدید تفویض اختیار خود را تا 24 دسامبر 2014 برای انتقال قدرت به یک نهاد قانونگذاری دیگر ˈ پذیرفته است.

تظاهر کنندگان روز جمعه فریاد می زدند ˈ تمدید خیر ، با تمدید انقلاب دیگری در راه خواهد بود. ˈ

گروه های سیاسی مخالف هرگونه تمدید ، پیشبرد یک گذار سیاسی را به منظور برقراری نهادهای پایدار برای مقابله با مشکلات امنیتی مزمن کشور ضروری می دانند.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N27861