تحلیلگر آذری:تحقق ایده ˈجهان عاری از خشونتˈ نیازمند تلاش جدی همه ملت هاست

باکو,جهان عاری از خشونت,ایران

باکو- ایرنا – ˈوفا قلیزادهˈ تحلیلگر مسائل سیاسی جمهوری آذربایجان، با استقبال ازتصویب پیشنهاد دکتر روحانی درسازمان ملل متحد، ابراز امیدواری کرد که ملت ها با تلاشی جدی درتحقق این ایده گام های عملی بردارند.

وی ، روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباکو، بیانات رییس جمهوری اسلامی ایران در شصت وهشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که با اقبال عمومی مواجه شد، شایان تقدیر دانست .

مشاورسیاسی سابق دولت آذربایجان، طرح چنین پیشنهادی ازسوی رییس جمهوری ایران وتصویب آن درسازمان ملل متحد را برای خود ایران نیز بسیار حایز اهمیت دانست وگفت: ایران کشوری است که هیچگاه چشم طمعی به سایر کشورها نداشته و بدنبال تجاوزگری به حقوق دیگران نبوده است. این کشور همواره از همکاری با همسایگان خود استقبال کرده است .

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی ، برخی بدون ارائه هیچگونه دلیل و مدرکی و تنها بخاطر منافع خود تلاش زیادی کردند تا چهره ایران را مخدوش کنند و به ناحق این کشور را حامی تروریسم معرفی کنند. از اینرو، تصویب چنین پیشنهادی در بحبوحه بروز نرمش درمناسبات ایران وغرب بسیار مثبت وموثر است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با طرح این پیشنهاد نشان داد که این کشور سیاست صلح جویانه ای را در دنیا دنبال می کند و صرفا به دفاع از ملت خود و سایر ملل جهان می اندیشد و در فکر تجاوز به دیگران نیست.

قلیزاده ، درعین حال تصویب این پیشنهاد رامغایر ومتضاد با منافع برخی کشورها دانست وافزود: تحقق این ایده نیازمند تلاش جدی دولت ها وملت هاست و من امیدوارم جامعه جهانی با جدیت لازم چنین اراده ای را از خود به نمایش بگذارند.

وی بااشاره به مبارزه تاریخی میان نیروهای خیر وشر درجهان افزود:آقای روحانی درصحن سازمان ملل متحد به عنوان مدافع ومنادی خیرخواهی در جهان سخن گفت ومن آرزو می کنم که همه انسانها به دفاع ازاین خیرخواهی برخیزند و به این ترتیب آثار اشغال وتجاوز در دنیا از بین برود.

خاور*1206*536
کد N27808