پایگاه ارتش آمریکا در اوکیناوا به محلی جدید منتقل می شود

آسیا اقیانوسیه

مقامات محلی اوکیناوای ژاپن با انتقال پایگاه نظامی آمریکا به منطقه ای کم جمعیت موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بعد از گذشت 17 سال از توافق دولت مرکزی ژاپن با آمریکا برای انتقال پایگاه نظامیان آمریکا از محل فعلی خوددر اوکیناوا سرانجام مقامات محلی اوکیناوا با این درخواست موافقت کردند.

بر اساس موافقت آنها پایگاه نظامی آمریکا قرار است از مکان فعلی آن که در منطقه ای پر جمعیت و شهری قرار دارد به مکانی کم جمعیت تر و ساحلی در جنوب اوکیناوا منتقل شود.

موافقت دولت محلی با این طرح دولت مرکزی نوعی پیروزی برای شینزو آبه نخست وزیر این کشور است که برای تقویت مواضع این کشور در قبال تنش ها با چین به دنبال تحکیم هرچه بیشتر روابط با زاپن است.

شایان ذکر است حضور 48 نظامی آمریکایی در اوکیناوا مشکلات فراوانی برای مردم منطقه بوجود آورده است و سال ها است که مردم این منطقه به خاطر مزاحمت های اخلاقی نظامیان آمریکایی خواستار خرو آنها از شهرشان هستند.

همچنین تردد هواپیماهای آمریکایی مشکلات زیست محیطی فراوانی را برای اهالی منطقه ایجاد کرده است.