هلاکت دهها تروریست در کمین ارتش سوریه در حومه دمشق

آفریقا و خاورمیانه

منابع سوری از هلاکت تعداد زیادی از تروریستهای جبهه النصره در عملیات ارتش این کشور در حومه دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،شبکه المنار گزارش داد: ارتش سوریه در عملیاتی در حومه دمشق حدود نود نفر از تروریستهای جبهه النصره را در مناطق معلولا و یبرود در القلمون در حومه دمشق به هلاکت رساند.

خبرنگار المنار بیان کرد: گروههای مسلح کوشیدند که به یبرود وارد شوند تا مانع از عملیات ارتش شوند اما توفیقی به دست نیاوردند.

خبرگزاری سوریه نیز گزارش داد: ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه دمشق  مناطق معلولا و القسطل دهها تروریست را به هلاکت رساند و ادوات متعلق به آنها را نیز منهدم کرد.