درگیری میان نیروهای امنیتی و طرفداران اخوان المسلمین در مناطق مختلف مصر

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی مصری از درگیری میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری از ادامه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین در برابر کوی دانشجویان الازهر خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: نیروهای زرهی در مبادی ورودی این کوی دانشگاهی مستقر شده اند و با گاز اشک آور به دانشجویان یورش می برند.

منابع مصری از حضور دانشجویان وابسته به اخوان المسلمین بر پشت بام ساختمانها و سنگباران نیروهای امنیتی خبر دادند.

از سوی دیگر منابع مصری از درگیری میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی در اطراف مترو المعادی در قاهره،درگیری میان نیروهای امنیتی و طرفداران آن در شهر الفیوم وبازداشت 14 نفر از اعضای اخوان المسلمین در اسکندریه خبر دادند.