مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 دوشنبه از سرگرفته می شود

سیاست خارجی

مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در ژنو از روز دوشنبه ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 هفته گذشته نیز در ژنو برگزار شدکه از روز دوشنبه از سر گرفته خواهد شد .

مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 سه هفته گذشته نیز در وین برگزار شد که این مذاکرات به دلیل تحریم های آمریکا از سوی ایران معلق شد.

پس از مذاکرات صورت گرفته بین کاترین اشتون و سید عباس عراقچی، مذاکرات در ژنو ادامه پیدا کرد، کارشناسان ایران و 1+5 در این مذاکرات به بررسی اجرای طرح اقدام مشترک که در ژنو مورد توافق طرفین قرار گرفت، می پردازند.

در این مذاکرات قرار است یک روز مشخص برای آغاز اجرای توافق از سوی کارشناسان تعیین شود.