چین تا سال 2028 قدرت اول اقتصاد جهان می شود

آمریکا اروپا

یک روزنامه انگلیسی از صعود اقتصاد چین به جایگاه اول و گرفتن جای آمریکا تا سال 2028 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین ، مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی انگلیس پیش بینی کرد که اقتصاد چین تا سال 2028 با پیشی گرفتن از اقتصاد آمریکا جایگاه اول اقتصاد جهان را به دست آورد.

همچنین این مرکز پیش بینی کرده است که اقتصاد انگلیس تا سال 2030 به علت افزایش جمعیت ، دارا بودن نظام مالیاتی کمتر و در امان بودن از بحران اقتصادی اروپا در سال های گذشته از اقتصاد آلمان که بزرگترین اقتصاد فعلی اروپا است پیشی خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش با وجود ارتقاء جایگاه اقتصاد انگلیس در اروپا اما در مجموع به خاطر ظهور قدرت های اقتصادی جدید مثل هند ، برزیل و روسیه جایگاه اقتصاد این کشور در جهان پائین تر از سطح فعلی خواهد بود.

همچنین در این گزارش ذکر شده است که در مدت 15 سال آینده اقتصاد هند از اقتصاد ژاپن پیش خواهد گرفت.