صبح امروز؛

علی اکبر پرورش درگذشت

سیاست داخلی

علی اکبر پرورش از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی صبح امروز (جمعه) درگذشت.

علی اکبر پرورش از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی صبح امروز (جمعه) درگذشت.

به گزارش ایلنا، علی اکبر پرورش که به علت بیماری بستری بود، صبح امروز (جمعه) در اصفهان درگذشت.

وی از مدتی عده دار وزارت آموز و پروش و همچنین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

کد N27357