یک هواپیمای باری روسیه سقوط کرد

آمریکا اروپا

سقوط یک هواپیمای باری روسیه در پایگاهی نظامی 9 کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، یک فروند هواپیمای آنتونوف ان 12 روسیه که راهی کارخانه ای در ایرکوتس بود در یک پایگاه نظامی در سیبری سقوط کرد.

بر اثر سقوط این هواپیما در این مجموعه نظامی آتش سوزی در این مجموعه به وقوع پیوست.

بر اثر سقوط این هواپیما 6 نفر از خدمه آن به همراه 3 نفر دیگر که در هواپیما بودند کشته شدند اما از کارکنان پایگاه نظامی که در آنجا سقوط کرده کسی کشته نشده است.

مقامات روسی هنوز درباره علت این سقوط توضیحی نداده اند.