آمریکا از سرکوب اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه آمریکا در پی تروریستی خواندن اخوان المسلمین توسط دولت مصردرباره سرکوب این گروه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره تشدید سرکوب اخوان المسلمین توسط دولت مصر ابراز نگرانی عمیق کرد.

وی در تماس تلفنی روز گذشته خود با نبیل فهمی فهمی وزیر خارجه مصر ضمن محکوم کردن حملات تروریستی در این کشور درباره تروریستی خواندن اخوان المسلمین توسط دولت موقت مصرو بازداشت ها و دستگیری های اخیر ابراز نگرانی کرد.

شایان ذکر است دولت مصر با مسئول دانستن طرفداران محمد مرسی برای عملیات انتحاری روز سه شنبه در این کشور ، اخوان المسلمین مصر را گروهی تروریستی معرفی کرده است.