صبح امروز:

مادر محمدجواد ظریف درگذشت

دولت، محمدجواد ظریف

مادر وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز (جمعه) دار فانی را وداع گفت.مادر وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز جمعه دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عفت کاشانی مادر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز جمعه به دلیل بیماری در بیمارستان عرفان تهران درگذشت.کد N27268