میرمحمدی در سخنرانی پیش از خطبه ها:

باید به این نقطه برسیم که مردم از روی میل وقف را در زندگیشان وارد کنند

سیاست داخلی

ما برای اولین بار وقفنامه ها را پس از ثبت به مدیرانمان ابلاغ کردیم تا با خواندن آنها براساس خواسته واقف عمل کنند که این اقدام جدیدی است.

ایلنا: رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: ما باید با ترویج فرهنگ وقف به این نقطه  برسیم که مردم با اختیار و از روی میل وقف را در زندگیشان وارد کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام میرمحمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران، با بیان اینکه در اصلاحات ارضی و انقلاب آمریکایی که توسط محمدرضا پهلوی صورت گرفت بسیاری از موقوفات برداشته شد، اظهار داشت: با از بین بردن وقف و پخش زمین ها میان مردم آنها سعی داشتند که فرهنگ دینی و وقف را از بین ببرند که با پیروزی انقلاب اسلامی جلوی ترویج این فرهنگ گرفته شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه با آغاز انقلاب اسلامی تمایل به وقف بیشتر شده است، گفت: انتظار ما بیش از چیزی است هماکنون تحت عنوان وقف در کشورمان  صورت می گیرد. تا سال 88 میانگین موقوفات 200 عدد درسال بود که امسال به میانگین 1800 موقوفه در سال رسیده اما همچنان این مقدار مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه دستگاه های اطلاع رسانی تبلیغی و ارشادی باید فرهنگ وقف را ترویج کنند، خاطرنشان کرد: ما باید با ترویج فرهنگ وقف به این نقطه  برسیم که مردم با اختیار و از روی میل وقف را در زندگیشان وارد کنند.

حجت الاسلام میرمحمدی ادامه داد: مردم از ابتدای انقلاب تاکنون کارهای خیر بسیاری انجام داده اند همچون اقدامات خیرین مدرسه ساز، خیرین مسجدساز، و خیرین سلامت اما ما پیشنهاد می کنیم که اگر آنها می خواهند امر خیری را انجام بدهند، اقدامی را در کارشان بوجود آورند که ماندگار تر شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه با گذشت زمان ممکن است سلائق و خواسته ها امر خیر را از کاربری اول خارج کند، اظهار داشت: اگر چنین کار خیری مهر وقف بخورد با توجه به گذشت زمان و حکم شرعی نمی توان نیت و خواسته واقف را تغییر داد و مانع از این شد که خواسته و سلیقه شخصی در آن امر تغییر ایجاد کند.

وی با بیان اینکه ممکن است این سوال ایجاد شود که اوقاف چگونه موقوفات را اداره می کند، تصریح کرد: ما برای اولین بار وقفنامه ها را پس از ثبت به مدیرانمان ابلاغ کردیم تا با خواندن آنها براساس خواسته واقف عمل کنند که این اقدام جدیدی است.

حجت الاسلام میرمحمدی درخصوص رابطه سازمان اوقاف و امور خیریه با متولیان این امر، گفت: ممکن است برای بسیاری از افراد این سوال ایجاد شود  که چرا نباید کسانی که وقف را انجام داده اند خودشان موقوفه هایشان را اداره کنند و وقف نیز برای مردم است من می گویم که یکی از سیاست های اداره وقف مردمی کردن موقوفات است.

وی ادامه داد: ما اعلام کرده ایم که وقف جمعی، خانوادگی و مشارکتی ایجاد کنیم و سازمان اوقاف فقط موقوفه های بدون متولی و مجهول الهویه را اداره می کند که براساس احکام شرعی برعهده حکومت است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه سازمان اوقاف در موقوفه های تولیت مشخص دخالت نمی کند، اظهار داشت: ما از اداره موقوفه با تولیت مشخص حمایت می کنیم و این مورد نیز در قانون آمده است.

کد N27188