انگلیس بزرگترین سرمایه گذار خارجی در جمهوری آذربایجان است

آمریکا اروپا

کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان اعلام کرد انگلستان بزرگترین سرمایه گذار خارجی دراین کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آذ ، بر اساس آمار ارائه شده توسط کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان میزان سرمایه گذاری خارجی در ماه نوامبر تا ژانویه 2013 در این جمهوری 3.77 میلیارد مانات بوده است که 1.54 میلیارد آن متعلق به انگلستان بوده است.

بر اساس این گزارش 33.9 درصد کل سرمایه گذاری خارجی در این کشور متعلق به انگلیس بوده است، امری که بارها با اعتراض گروه های حقوق بشری این جمهوری مواجه شده است.

گروه های حقوق بشری آذربایجان خواستار توجه بیشتر انگلیس و دولت های غربی به نقض حقوق بشر در این کشور بوده اند.

بعد از انگلیس، نروژ ، آمریکا ، ژاپن ، ترکیه و فرانسه به ترتیب بیشترین سرمایه گذاری را در این جمهوری داشته اند.