آمریکا عراق را به تسلیحات و نقشه مراکز تجمع القاعده مجهز می کند

آفریقا و خاورمیانه

منابع آمریکایی از کمکهای تسلیحاتی و اطلاعاتی واشنگتن به بغداد برای مقابله موثرتر با القاعده در عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، منابع آمریکایی اعلام کردند: آمریکا در حال تجهیز عراق به دهها موشک هیل فایر و هواپیماهای شناسایی برای مقابله با القاعده است.

این منابع افزودند: این تجهیزات شامل 75 موشک هوا به زمین هیل فایر است که در هفته گذشته به عراق تحویل داده شد.این موشکها از هواپیماهای سیسنا شلیک می شود.

منابع آمریکایی احتمال دادند که دهها هواپیما از نوع اسکن ایگل در مارس 2014 تحویل عراق داده شود.این هواپیماها به مراتب کوچکتر از هواپیماهای پرداتور که در فضای عراق به کار گرفته شده است،هستند.

این منابع از ترسیم نقشه مراکز تجمع القاعده در عراق و تحرکات آنها و تجهیز عراق به سه بالن و نیز هواپیماهای شناسایی دیگر و نیز تصمیم به ارسال 48 هواپیمای شناسایی از نوع راوین قبل از پایان سال 2014 خبر دادند.