ولید المعلم:

کنفرانس ژنو۲ باید بر مبارزه با تروریسم تمرکز کند

سیاسی

ژنو۲ باید کشورهای حامی گروه‌های تروریستی را ملزم به توقف حمایت مالی و تسلیحاتی و نیز میزبانی این گروه‌ها کند زیرا پایان تروریسم در سوریه اساس موفقیت راه حلی سیاسی است.

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه گفت که کنفرانس بین المللی ژنو۲ باید بر مبارزه با تروریسم تمرکز کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، المعلم در دیدار با «ساندیت کومار» معاون وزیر خارجه هند راه‌های تقویت روابط سوریه و هند و نیز تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی ژنو۲ جهت حل بحران سوریه را مورد بررسی قرار داد.

وزیر خارجه سوریه در این دیدار رویارویی دولت و ملت سوریه با تروریسم و تروریست‌هایی که از بیش از ۸۰ کشور به سوریه می‌آیند را تشریح کرد.

المعلم تاکید کرد که باید کنفرانس ژنو۲ بر مبارزه با تروریسم به عنوان یک اولویت تمرکز کند.

وی افزود که ژنو۲ همچنین باید کشورهای حامی گروه‌های تروریستی را ملزم به توقف حمایت مالی و تسلیحاتی و نیز میزبانی این گروه‌ها کند زیرا پایان تروریسم در سوریه اساس موفقیت راه حلی سیاسی است.

وزیر خارجه سوریه تحریم‌های اقتصادی یک جانبه کشورهای اروپایی و آمریکا را عامل اساسی وخامت اوضاع معیشتی مردم سوریه دانست.

کد N26943