گزارش مهر ؛

جزئیات ماموریت 28 ناوگروه ایران/ تسلط کامل ایران بر مسیر یک سوم کشتی‌های تجاری جهان