هفته آینده انجام می‌شود؛

جمع‌بندی بررسی لایحه بودجه سال۹۳ و ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق

مجلس

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در هفته آینده روز دوشنبه جمع‌بندی نهائی را از لایحه بودجه سال ۹۳ ارائه می‌دهند.

 بررسی پیشنهادات، جمع بندی و ارائه نتایج بررسی‌های پیرامون لایحه بودجه سال ۹۳ به کمیسیون تلفیق، از کارهایی است که هفته آینده در سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز صورت خواهد گرفت.


به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به کمیسیون را مورد بررسی قرار می‌دهند.

همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در هفته آینده روز دوشنبه جمع‌بندی نهائی را از لایحه بودجه سال ۹۳ ارائه می‌دهند.


گفتنی است بررسی پیشنهادات، جمع بندی و ارائه نتایج بررسی‌های پیرامون لایحه بودجه سال ۹۳ به کمیسیون تلفیق، از کارهایی است که هفته آینده در سایر کمیسیون‌هایی تخصصی مجلس نیز صورت خواهد گرفت.

کد N26888