دستور کار مجلس در هفته آینده:

رسیدگی به سوال 23 نماینده از وزیر علوم در صحن علنی مجلس/ نظام رتبه بندی معلمان تدوین می شود

مجلس

مجلس شورای اسلامی در هفته آینده روزهای یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی خواهد داشت و سوال مشترک بیست و سه نفر از نمایندگان مجلس از وزیر علوم نیز در دستور کار صحن علنی مجلس است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده جلسه علنی دارد که دستور کار آن به شرح ذیل است:
 
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی،گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها
 
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح نظام رتبه‌بندی معلمان
 
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان،
 
گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387
 
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور
 
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی
 
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
 
گزارش‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح
 
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن
 
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب 1371
 
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر
 
گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درباره لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن
 
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن
 
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی
 
گزارش کمیسیون عمران درباره رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده و در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی به‌تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت)
 
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران
 
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی
 
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه
 
سوال مشترک بیست و سه نفر از نمایندگان مجلس از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری