در کمیسیون ویژه تولید صورت می‌گیرد؛

بررسی پیشنهاد نمایندگان در خصوص بندهای لایحه بودجه ۹۳

مجلس

جلسه عمومی کمیسیون کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی روز یکشنبه برای رسیدگی به ادامه رسیدگی گزارش چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بررسی طرح برنامه و بودجه برگزار می‌شود.

پیشنهادهای نمایندگان در خصوص بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور روزهای یکشنبه و دو‌شنبه هفته آینده مورد بررسی اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قرار می‌گیرد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه عمومی کمیسیون کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی روز یکشنبه برای رسیدگی به ادامه رسیدگی گزارش چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بررسی طرح برنامه و بودجه برگزار می‌شود.


همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز در روزهای یکشنبه و دو‌شنبه هفته آینده بررسی پیشنهادهای نمایندگان در خصوص بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در دستور کار خود دارد.


اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در روز یکشنبه بهبررسی‌های خود پیرامون طرح یک شوری تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور اعضای کارگروه کمیسیون، مسؤولان م مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ادامه می‌دهند.

کد N26849