بودجه 93 روی میز کمیسیون‌های تخصصی مجلس

بودجه 93

کمیسیون انرژی مجلس بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در احکام و ردیفها با حضور کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، ادامه بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز با حضور کارشناسان وزارت نفت، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در کارگروه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بررسی گزارش‌های کارگروه‌های تخصصی کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال1393 کل کشور و جمع بندی آن را دردستور کار دارد.کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز،کارگروه معدن و صنایع معدنی،کارگروه صنعت وکارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بررسی پیشنهادهای نمایندگان و موارد ارجاعی کمیسیون به کارگروه در مورد لایحه بودجه سال 1393 کل کشور می‌پردازند.

بررسی امور جاری هیأت تحقیق و تفحص در هیأت تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و تهیه و تدوین برنامه‌کاری هیأت تحقیق و تفحص در هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران از دیگر دستورکارهای این کمیسیون در هفته آتی خواهد بود.

کمیسیون عمران مجلس ضمن بررسی لایحه بودجه سال1393 کل کشور، به جمع‌بندی این بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق خواهد پرداخت.

کمیسیون کشاورزی، ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، به بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره لایحه بودجه سال 1393 و جمع‌بندی مصوبات کمیسیون درباره لایحه بودجه می‌پردازد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در عین حال که جلسه هیأت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته‌ها را برگزار می‌کند، در جلسات کمیسیونی خود به بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه 93 می‌پردازد.

کمیسیون اجتماعی،برنامه و بودجه، اقتصادی، بهداشت و درمان، فرهنگی،کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز رسیدگی به لایحه بودجه 93 را در دستور کار خود دارند.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دربررسی لایحه بودجه، به بررسی بودجه سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری و بررسی ماده واحده و تبصره‌های ارجاعی می‌پردازد.

کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به ادامه بررسی طرح یک شوری تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور اعضای کارگروه کمیسیون و مسؤولان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌پردازد.

انتهای پیام

کد N26351