رییس خبرگزاری هندی :

تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران ، تایید نقش مهم آن در صحنه جهانی است

مبارزه 92,هند

دهلی نو- رییس خبرگزاری اردو زبان ˈعالمی اردو سرویسˈ هند معتقد است که تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل برای مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز در سراسر جهان در واقع تایید جهانی نقش مهم ایران در صحنه بین المللی است.

شیخ منظور احمد روز جمعه درگفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در دهلی نواظهار داشت: ایران دارای یک تمدن بسیار کهن است و این کشور نقش حساسی در شکل گیری تحولات تاریخی در طول بیش از 2500 سال گذشته ایفا کرده است و تصویب اخیر قطعنامه پیشنهادی تهران در سازمان ملل برای مهار افراط گرایی خشونت آمیز، در واقع، تایید جهانی این نقش است.

وی افراط گرایی چه ازنوع مذهبی و چه ازنوع سیاسی یا قومی را برای جوامع بشری مضر و مخرب توصیف کرده و گفت: جای بسیار تاسف است که انواع افراط گرایی به مخصوص مذهبی در طول سال های اخیر تشدید و منجر به کشتار عده زیادی از مردم در کشورهای گوناگون از جمله افغانستان، سوریه و پاکستان شده است.

این تحلیلگر برجسته امور بین الملل، در تشریح این دیدگاه خود، گفت: حملات تروریستی خونین در سوریه، افغانستان، پاکستان و عراق از افراط گرایی سلفی ها ناشی شده است و مقابله با این افراط گرایی برای توقف این حملات ضروری است.

وی همه کشورهای جهان به خصوص آمریکا را برای ایفای یک نقش فعال و صادقانه در اجرای قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل دعوت کرد.

شیخ منظور، برخی از کشورها را به سو استفاده از افراط گرایی برای پیشبرد اهداف خود متهم کرد و گفت: جای تاسف است که اغلب کشورها از افراط گرایی مذهبی و سیاسی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی و راهبردی خود استفاده می کنند و مهار افراط گرایی خشونت آمیز بدون همکاری جدی و صادقانه همه کشورهای جهان در اجرای مفاد قطعنامه ایران ممکن نخواهد شد.

آساق**2164** 589**1515
کد N26164